Swiss Made的迷思

買名錶,認住Swiss Made標誌是第一步。錶面一句短短的Swiss Made,分分鐘決定到一隻錶大半的價值。但Swiss Made到底有幾Swiss Made呢?佬訊今次就為諸君拆解Swiss Made的迷思。 Continue reading “Swiss Made的迷思”

Advertisements